INFORMACE PRO TĚLESNĚ POSTÍŽENÉ

  • standardowy rozmiar tekstu
  • powiększenie tekstu
  • duże powiększenie tekstu

Dotazník

Dotazník
  1. Cestujete s doprovodem?

    • Určete, prosím, druh postižení

  2. Cestujete s vodícím psem (GIDG)?

  3. Správcem osobních údajů je Hornoslezská letecká společnost a.s. se sídlem v Katovicích, Al. Korfantego 38, 40 -161 Katovice. Osobní údaje budou zpracovávány správcem za účelem poskytování služby Business Lounge a právně odůvodněného účelu správce. Subjekty, o jejichž údaje se jedná, mají právo přístupu a změny svých osobních údajů.